شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان سازمان میادین میوه و تره بار تهران، در یک نگاه

شرکت در سال ۱۳۶۷، توسط جمعی از پرسنل سازمان میادین کار خود را با هدف تحقق امر تعاون آغاز کرد. با تفکر و تحقیق؛ و از طریق شناخت مسائل به حل آنها پرداختیم.امروز، بدون محدودیت حرکت می‌کنیم؛ خود را در قالبی خاص قرار نمی‌دهیم و به خود اجازه‌ی فعالیت در هر زمینه‌ای را می‌دهیم زیرا  نه تنها تجربه‌ی ۲۷ ساله‌ی ما در زمینه‌‌ی، مدیریت فناوری تولید، مشارکت و مدیریت منابع مالی و انسانی مسیر پیشرفت‌مان را هموار کرده است. بلکه معتقد هستیم باید به تعامل تکیه‌کنیم؛ در راستای نیل به اهداف، با ایده‌پردازان، تاجران و متخصصان دیگر تعامل می‌کنیم، چون کار گروهی و تخصص‌گرایی را بر حرکت فردی و تجربی ارجح می‌دانیم.

شرکت تعاونی با به‌کارگیری تعامل و سر لوحه قرار دادن احترام به حقوق دیگران، که این اصل در طراحی محصولات، نحوه ی تامین و ارائه آنها و روابط‌مان رعایت خواهیم کرد. در سازمان‌ها و مؤسسات خصوصی و دولتی، می‌کوشد کسب‌ و‌کار مشتریانش را به عنوان شرکای تجاری خود، توسعه دهد.